Rechten 4

Recht op speciale bescherming
Marteling, moord. In sommige landen is het gevaarlijk. Je mag er niet voor je mening uit komen. Misschien heerst er wel oorlog. Je bent er niet meer veilig… Gevluchte kinderen hebben recht op speciale bescherming. In Nederland is de regering verplicht hulp te bieden. Dat doen ze samen met daarvoor bevoegde instanties. Ieder kind heeft recht op een veilig leven!
Maria schrikt wakker. Met bange ogen kijkt ze verward het donker in. Na een poosje haalt ze opgelucht adem. Niemand heeft een wapen op haar gericht. Hier wordt niemand doodgeschoten. Ze is veilig. De tranen biggelen over haar wangen. Sinds ze in Nederland is, heeft ze nachtmerries. Levensechte, vreselijk enge dromen. Iedere nacht droomt ze over de moord… Haar oom heeft Maria toen naar Nederland helpen vluchten. Nu woont ze hier in het asielzoekerscentrum. Zonder ouders en zonder broers. Niemand doet haar meer kwaad. Ze is hier veilig. Zacht snikkend verstopt ze zich onder haar dekens. In Maria’s hoofd is het nog iedere nacht oorlog…
Over de hele wereld zijn 20,000,000 mensen op de vlucht. In 1951 hebben veel landen hierover een belangrijke afspraak gemaakt. Als het land van herkomst gevaarlijk is mag je in een ander land wonen. Vluchtelingen moeten worden beschermd! Vluchteling worden kan iedereen overkomen. Ook kinderen. In Nederland waren in 1999 bijna 7000 alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA’s). Ze zijn gevlucht voor oorlog of politieke vervolging. Ze werden verwaarloosd of liepen gevaar. Veel kinderen worden door familie naar andere landen gestuurd. In de hoop op een betere toekomst. De Nederlandse regering is verplicht deze kinderen op te vangen. Kinderen die de vluchtelingenstatus hebben óf wensen krijgen speciale bescherming geboden. Dit gebeurt door bevoegde instanties. Slachtoffers van gewapende conflicten krijgen dus hulp. De passende hulp of behandeling helpt die kinderen te herstellen. Want ieder kind heeft recht op een veilig leven! Waarschijnlijk zal Maria de oorlog in haar land nooit vergeten. Met de juiste hulp zullen haar nachtmerries hopelijk minder worden…

Recht op speciale zorg bij strafbare feiten
Winkeldiefstal, vernieling, graffiti… Jeugdcriminaliteit komt vaker voor dan je denkt. Misschien uit verveling of om stoer te doen. Je loopt echter altijd de kans om gesnapt te worden. En dan zit je opeens op het politiebureau. Langzaam dringt de ernst van de situatie tot je door. Je hebt de wet overtreden! In Nederland heeft ieder kind rechten. Ook wanneer je bent opgepakt. Dan zijn er speciale rechten die je beschermen. Gelukkig denken kinderen tegenwoordig goed na. Mocht je toch in de fout gaan… Zorg dan dat je je rechten kent!
Met lood in zijn schoenen opent hij de deur. Stoer voelt Ruud zich allang niet meer. Hij schaamt zich dood. Meneer Verstraaten geeft hem een hand. Zijn ogen glimmen streng in Ruud’s gezicht. “Zorg dat we aan het eind van de week trots op je kunnen zijn, jongen!”. Ruud durft meneer Verstraaten nauwelijks in de ogen te kijken. Hij schuifelt ongelukkig achter hem aan. Meneer Verstraaten legt hem geduldig zijn taken uit. De winkel is groot. Ruud zal deze week een hoop klusjes moeten doen. Zo zal hij zijn schuld aflossen. De discman en de drie cd’s waren het niet waard. Hij was het niet eens echt van plan geweest. Eigenlijk was het een grap. Een grap waarvoor hij nu moest boeten. De politie was er onmiddellijk bij gehaald. Zijn ouders waren natuurlijk gebeld. En Bureau Halt! Wat een ellende… Ruud huivert even bij deze herinnering. Nee, de discman en de drie cd’s had hij gewoon moeten laten liggen. Of moeten betalen. Zwijgend begint hij aan zijn taakstraf.
In Nederland kunnen kinderen vanaf 12 jaar veroordeeld worden. Dat gebeurt wanneer je een strafbaar feit begaat. Want kinderen hebben plichten. Je hebt de plicht om je aan de Nederlandse wet te houden. Maar… je hebt ook rechten. Zelfs wanneer je iets strafbaars hebt gedaan. Ieder kind heeft recht op een respectvolle behandeling. Er moet rekening met je leeftijd worden gehouden. Bovendien heeft ieder kind het recht op ‘herintegratie in de samenleving’. Wat betekent dat je de kans moet krijgen om jezelf te verbeteren. Natuurlijk heeft iedereen recht op juridische of andere bijstand voor zijn verdediging. Daar mag je dus om vragen. Bij de kinder- en jongerenrechtswinkel kun je terecht voor hulp of meer informatie. Kijk ook eens op de site van Bureau Halt.
Ruud werd opgepakt en op het politiebureau verhoord. Zijn gegevens werden genoteerd en zijn ouders gebeld. Daarna moest hij nog een week wachten op zijn straf. Er zijn namelijk verschillende mogelijkheden. Afhankelijk van de ernst van het vergrijp. De politie kan je een boete laten betalen. Kinderen tussen de 12 en 18 kunnen ook naar Bureau Halt (het alternatief) worden gestuurd. Dit gebeurt meestal bij veel voorkomende jeugdcriminaliteit. Kinderen verrichten dan werkzaamheden (taakstraffen) bij degene die schade heeft ondervonden. Zo krijg je de kans het weer goed te maken. Soms plegen kinderen echt ernstige overtredingen. Dan komt de Officier van Justitie in actie. Ruud was het gelukkig de eerste keer dat hij in aanraking kwam met de politie. Daarom kreeg hij de kans om zijn fout te herstellen. Ruud heeft inmiddels besloten dat het ook de laatste keer is geweest.