Rechten 2

Recht op bescherming tegen mishandeling of verwaarlozing
Boos, scheldwoorden, klappen…
Sommige kinderen durven niet naar huis. Ze worden mishandeld. In Nederland heb je recht op bescherming. Er zijn mensen die kunnen helpen. Praat over je angst. Je hebt recht op een veilig thuis!
Paula zit op de bank. Zogenaamd met buikpijn. Iedereen is in korte broek. Haar klas heeft gym. Paula’s broek is te kort. Te kort om de blauwe plekken te verbergen. Verdrietig denkt Paula aan vanmorgen. Vanmorgen toen haar moeder weer kwaad was. Zo kwaad dat Paula vandaag niet mee kan doen met gymles.
Ouders moeten goed voor hun kinderen zorgen. Dat staat in het verdrag. Ook wanneer de ouders het zelf moeilijk hebben. Soms lukt het ouders niet goed voor hun kind te zorgen. Dan moet de regering deze kinderen beschermen. Paula heeft recht op deze bescherming. Toch kan Paula nu niet worden geholpen. Dan kan pas, wanneer ze erover praat. Ze kan natuurlijk de kindertelefoon bellen, die haar raad kan geven. Misschien kan ze praten met haar gymjuf of de ouders van een vriendinnetje. Zij kunnen dan een melding doen bij het AMK (Advies en Meldpunt Kindermishandeling). Het AMK gaat dan met de ouders praten. Soms is de thuissituatie erg slecht. Zoals bij Paula. Dan stelt de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek in. Ze gaan praten met het kind, de ouders en bijvoorbeeld de leerkracht. Van het onderzoek wordt een rapport gemaakt. Hierin staat hoe het kind moet worden geholpen. Ouders moeten aan de oplossingen meewerken. De kinderrechter kan ze hiertoe verplichten. Overal op de wereld lijden nog kinderen. Omdat hun ouders ze mishandelen. Hopelijk neemt Paula snel iemand in vertrouwen…

Recht op bescherming van seksueel misbruik en geweld
Een knuffel, een aai, zoenen…
Aangeraakt worden is meestal fijn. Maar soms gebeurt het opdringerig. Tegen je zin. Dit hoef je niet te pikken. Volwassenen mogen geen misbruik maken van hun macht. Ze kunnen je niet tot seks of seksuele handelingen dwingen. Overkomt dit je toch?! Praat er dan met iemand over. Je hebt recht op bescherming.
Geschrokken duwt Olaf zijn hand weg. Binnen een minuut staat hij op straat. Met een krijtwit gezicht rent hij naar huis. Naar zijn moeder. Hakkelend vertelt hij over buurman Piet. Piet die hij vertrouwde. Piet die zo leuk kan vertellen… Zo aardig was. Piet stopte zojuist zijn hand in Olaf’s broek. Hij was zich rot geschrokken!
Seks kan leuk zijn. Misschien zelfs wel spannend. Maar volwassenen mogen niet met kinderen vrijen. Ook niet als kinderen dit toelaten. Seks is verboden wanneer er sprake is van machtsongelijkheid. Zelfs volwassenen mogen niet altijd seks hebben. Bijvoorbeeld een patient en een dokter. Hier zijn regels voor. Die zijn er om je te beschermen. De regels overtreden is dus strafbaar. Olaf heeft het meteen aan zijn moeder verteld. Hierdoor voelt Olaf zich opgelucht. Ze hebben samen aangifte bij de politie gedaan. Nu kan buurman Piet door Justitie worden gestraft!

Recht op bescherming in gewapende conflicten
Tanks, een sirene. Gewapende soldaten rijden de straat in. Het is oorlog…
In Nederland is de dienstplicht afgeschaft. Niemand hoeft tegen zijn wil te vechten. Kinderen mogen hier zelfs niet in dienst. Je hebt recht op bescherming!
Helaas zijn kinderen vaak nog het slachtoffer. Ze worden gedwongen mee te vechten. In sommige landen is dit recht niets waard.
Yuri heeft heimwee. Stiekem staart hij naar de verkreukelde foto. Zijn ouders en zijn broertje kijken hem lachend aan. Vooral zijn vader mist hij. Yuri veegt een traan weg. Snel stopt hij de foto in zijn zak. De mannen houden niet van tranen. Hij recht zijn rug zijn en begint aan zijn taak. ” Het land heeft je nodig” . Dat had zijn vader gezegd. Het leek hem best spannend. Soldaatje spelen. Nu zit hij in het leger. Hij zorgt voor de wapens. Dat is gevaarlijk werk. Yuri heeft zich afschuwelijk vergist. Oorlog is geen spel. Zal hij zijn ouders ooit nog terug zien?
In meer dan 30 landen worden kindsoldaten gebruikt. Yuri is geen uitzondering. Het gaat om ongeveer 300.000 kinderen. Zowel jongens als meisjes worden gerekruteerd voor legers en rebellengroepen. Vooral in landen waar een burgeroorlog heerst. Sommige kinderen sluiten zich vrijwillig aan. Zoals Yuri. Veel vaker worden kinderen gedwongen. Ze worden ontvoerd uit vluchtelingen kampen en van het platteland. In het verdrag zijn afspraken over oorlog en kinderen gemaakt. Kinderen onder de 15 jaar mogen niet worden gerekruteerd. Dit moet de regering proberen te voorkomen. In oorlogstijd vallen slachtoffers. Soms raken kinderen hun hele familie kwijt. Of kinderen raken gewond. De regering moet deze kinderen verzorgen. In Nederland mogen kinderen niet in het leger. Ook niet vrijwillig! Ieder kind heeft recht op bescherming. Helaas worden kinderrechten in veel landen nog geschonden. Organisaties zoals UNICEF en Amnesty International proberen hier wat aan te doen.

Recht op je eigen mening
Heb jij een eigen mening? Popel je om deze met anderen te delen? Hou je dan vooral niet in. Je hebt recht op een eigen mening! Natuurlijk moet je wel rekening met anderen houden. Het is niet aardig om kwaad over iemand te spreken. En je moet de mening van een ander respecteren. In Nederland heeft ieder kind vrijheid van meningsuiting. Laat dus wat van je horen…
Simone kijkt in haar fietstas. De stapel wordt steeds platter. Ze stopt de laatste folders in de brievenbussen. Opgewonden fietst ze naar huis. Zou ze veel reacties krijgen? Ze is razend benieuwd. Nog geen twee uur later krijgt ze haar eerste telefoontje. Daarna houdt het rinkelen niet meer op. Iedereen is het met haar eens. En bijna iedereen wil komen helpen! De kinderboerderij gaat niet dicht. Daar gaan ze morgen met z’n allen voor zorgen!
Simone was goed geïnformeerd. Zij kende haar rechten. Daarom is het haar gelukt een demonstratie te organiseren. Ieder kind heeft vrijheid van meningsuiting. Kinderen mogen dus een eigen mening hebben. Ze mogen deze ook uitdragen. Bijvoorbeeld door mee te praten over dingen die voor kinderen belangrijk zijn. Het Nationaal Jeugddebat is hier een voorbeeld van. Hier kun je met andere jongeren en politici discussiëren. Je mag je mening geven en deze verdedigen. In veel gemeenten wordt een jeugddebat gehouden. Misschien ook wel waar jij woont. Kijk maar eens op de website van je woonplaats. Daarnaast kun je natuurlijk ook een eigen website ontwikkelen. Of folders maken zoals Simone.

Recht op vrijheid van geloof
Islamitisch, Christelijk, Joods, Hindoeïsme… Er zijn veel religies op de wereld. Wat je gelooft, is meestal afhankelijk van je opvoeding. Toch ben je vrij om een eigen keuze te maken. Ook als je ouders dat heel moeilijk vinden. Je hebt recht op vrijheid van geloof! Niemand mag dus gediscrimineerd worden. Of je al dan niet een godsdienst aanhangt, is je eigen keuze!
Het is zondag. Slaperig rekt Joost zich uit. Normaal zou hij nu naast zijn ouders zitten. In de kerk. Vandaag gaat hij niet mee. Misschien wel nooit meer… Joost twijfelt al een tijdje aan zijn geloof. Dat gaf thuis de nodige spanningen. Zijn ouders hadden er zelfs ruzie over gekregen. Moest Joost niet hetzelfde geloven als zijn ouders? Zo hadden ze hem toch opgevoed…
Er zijn veel godsdiensten op de wereld. Meestal geloof je in de godsdienst die je hebt geleerd. Van je ouders, je familie en op school. Maar… je komt ook in aanraking met andere godsdiensten. Andere gedachten. Hierdoor kun je gaan nadenken over je eigen geloof. Dat is je goed recht! Ieder kind heeft vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst. Je bent vrij om je eigen keuzes te maken. Ouders moeten hun kind hierin begeleiden. Bijna alle landen van de VN eerbiedigen dit recht. Alleen Islamitische landen zoals Marokko en Algerije hebben hier bezwaar tegen. Zij kennen dit recht niet toe. Kinderen in deze landen hebben geen vrijheid van religie. Onze Nederlandse Joost heeft deze vrijheid wel. Dat vinden zijn ouders natuurlijk best moeilijk. Toch eerbiedigen ze zijn recht. Ook zijn familie en vrienden moeten dat doen. In Nederland mag niemand worden gediscrimineerd.