May
20
2014

Wanneer gaat een zaak naar de rechtbank?

Veel mensen hebben wel eens met een rechtbank te maken gehad, maar nog meer mensen hebben eigenlijk geen idee hoe zaken bij een rechtbank behandeld worden. De vraag wanneer je eigenlijk klaar bent om voor de rechter te verschijnen kan dus belangrijk zijn.

Er zijn twee partijen
De rechtbank is zeker niet altijd slecht nieuws want om ontvankelijk te zijn voor de rechtspraak moet er een geschil bestaan, een verschil van mening. Een verschil van mening speelt zich altijd af tussen minstens twee partijen en er is meestal, maar zeker niet altijd, maar een winnaar.

Bij een strafzaak is er sprake van een geschil tussen een verdachte en het openbaar ministerie. Het begint meestal met een aangifte bij de politie, als de politie tenminste niet zelf een zaak op het spoor komt. Wanneer de officier van Justitie besluit dat het de moeite waard is een zaak te vervolgen wordt een onderzoek op gang gebracht. De politie gaat de verdachte zoeken en verzamelt bewijzen. Wanneer dezelfde officier van justitie besluit dat er voldoende informatie en bewijsmateriaal is komt de zaak voor de rechtbank.

Het onderzoek
De officier van justitie kan ook via de rechter-commissaris om verder onderzoek vragen, en om voorlopige hechtenis van de verdachte. Wanneer er niet voldoende bewijsmateriaal wordt gevonden in het onderzoek, of wanneer het onderzoek uitwijst dat de verdachte niet de dader is, kan een zaak geseponeerd worden. De zaak komt dan niet voor de rechter en wordt ook niet verder onderzocht, behalve als er een andere verdachte is.

Wanneer een zaak wel voor de rechter komt ontvangen alle betrokkenen, en vooral de verdachte natuurlijk, een dagvaarding. Daarin staat waar en wanneer de zaak voor de rechter komt en waar de verdachte van wordt beschuldigd.

De rechtzaak
Een rechtszaak is bedoeld als een gelegenheid voor de rechter om onafhankelijk van anderen de zaak te onderzoeken. Hij kijkt of er echt sprake is van een strafbaar feit en of de verdachte ook echt de schuldige partij is. Maar hij bekijkt ook de omstandigheden van een zaak, waarom een verdachte deed wat hij gedaan heeft. Advocaten spelen natuurlijk een grote rol in dit proces. Communicatie met advocaten kan erg belangrijk zijn.

Met al die informatie voor ogen velt de rechter een vonnis. Wanneer de rechter bepaald dat de verdachte schuldig is en een gevangenisstraf, of een andere straf, moet ondergaan, zorgt de officier van justitie ervoor dat dat ook gebeurt.

Comments are closed.