Partij Recht en Kind

Rechten van het kind

Huiswerk maken, opruimen en op tijd naar bed. Ieder kind heeft plichten. Je kunt er vast nog wel meer bedenken. Maar je hebt ook rechten. Wel 54! Ken jij ze allemaal? Je hebt recht op deze informatie… Dus lees snel verder!

Vrolijk bekijkt Jesse de site. Dat is nog eens handige informatie! Op zijn beeldscherm verschijnt het ene recht na het andere. Speciale kinderrechten. Na een uur weet Jesse precies waar hij recht op heeft. Ken jij je rechten? Er zijn 54 rechten. Deze rechten worden artikelen genoemd. Ze staan in het Verdrag van de Rechten van het Kind. Een verdrag is een afspraak tussen landen. Bijna alle landen hebben dit verdrag ondertekend. De regering van deze landen heeft zich hierdoor verplicht om zich aan het verdrag te houden. Dat betekent dus dat kinderen speciale bescherming hebben. Van hun ouders en van de regering. Je bent een kind als je jonger dan 18 jaar bent. Alle rechten gelden voor alle kinderen. Op deze site kun je over de 4 hoofdgroepen van het verdrag lezen:

1. Recht op leven
2. Recht op liefde
3. Recht op vrijheid
4. Recht op zorg

kinderrechten3

Geschiedenis van de kinderrechten
Na de Tweede Wereldoorlog werd de VN (Verenigde Naties) opgericht. De VN is een organisatie van politici uit verschillende landen. Bijna alle landen zijn lid. De VN praat over wereldproblemen. Zo proberen de landen problemen op te lossen. Proberen ze een oorlog tussen de landen te voorkomen. De VN is dus opgericht om vrede en veiligheid te waarborgen! In 1948 legde de VN de rechten van de mens vast. Hierin staan alle rechten en plichten van volwassenen. Op 20 November 1989 gebeurde er iets unieks. Kinderen kregen een eigen verdrag. Heel veel landen hebben het verdrag ondertekend. Hierdoor zijn de regeringen verplicht kinderen te beschermen. Kinderen kregen extra rechten en plichten die volwassenen niet hebben. UNICEF is een onderafdeling van de VN. Zij houden zich met deze kinderzaken bezig. UNICEF probeert het leven van kinderen te verbeteren. Waar ook in de wereld. Want veel kinderen hebben deze hulp hard nodig.

Je ouders en jij
Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind. Dat is een regel van het verdrag. Ze moeten zorgen voor voedsel, kleding en onderwijs. Hun beslissingen moeten in jouw belang zijn. Zo worden je rechten beschermd. Kinderen zijn verplicht deze beslissingen op te volgen. Bij rechten horen dus plichten!

happy children

Wie helpt je
Het is belangrijk dat je je rechten kent. Dan weet je precies wanneer er iets niet klopt. Jouw rechten zijn belangrijk. Ze moeten worden gehoord. Hiervoor is de kinderrechtswinkel. Deze is er speciaal voor kinderproblemen. Je kunt ook de kindertelefoon bellen. Dit is een gratis nummer. (Achterin ieder telefoonboek kun je het nummer vinden.) De medewerkers kunnen je vragen beantwoorden en hulp bieden. Je bent niet verplicht om je echte naam te vertellen. Natuurlijk kun je ook een leraar of de ouder van een goede vriend in vertrouwen nemen. Het is het belangrijkste dat je over je problemen praat. Dan kunnen ze worden opgelost.